Reklamacje i zwroty

 

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

Reklamacja

 

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację.

 

Wadliwy towar prosimy odesłać do producenta, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji:

 

Fabryka Firanek WISAN SA
Dom Sprzedaży Wysyłkowej
Włókniarzy 7
39-451 Skopanie

 

Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć pisemny opis reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail Nabywcy,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail biuro@tisto.pl lub telefonicznie 534 603 475, celem ustalenia kolejnych kroków.

 

Zwrot produktu – 14 dni na zwrot

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”, Nabywca będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, możesz skorzystać z wzoru znajdującego się pod adresem:

 

http://tisto.pl/public/assets/Formularz_odstapienia_od_umowy_wzor.pdf

 

Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres: zwroty@tisto.pl lub w formie papierowej na adres naszej firmy:

 

VKR Marcin Jasiewicz
ul. Okrzei 63/3
87-800 Włocławek

 

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) bezpośrednio do producenta:

 

Fabryka Firanek WISAN SA
Dom Sprzedaży Wysyłkowej
Włókniarzy 7
39-451 Skopanie

 

do zwracanego towaru prosimy dołączyć kartkę: “zwrot towaru zakupionego przez firmę VKR MARCIN JASIEWICZ, Włocławek”

 

Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie.

 

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

 

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty (ceny produktów i kosztów wysyłki) z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów przesyłki zwrotnej. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez producenta zwróconego zakupu.

 

Prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Nabywcy lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
Zwrotowi nie podlegają towary przygotowane na specjalne zamówienie Nabywcy np.:
– firany, zasłony, tkaniny sprzedawane ma metry bieżące i ucięte zgodnie z zamówieniem Nabywcy
– firany, zasłony, tkaniny obszyte zgodnie z zamówieniem Nabywcy
– firany, zasłony, tkaniny, do których została wszyta taśma marszcząca zgodnie z zamówieniem Nabywcy
– towary przygotowane na indywidualne zamówienie Nabywcy (wykraczające poza standardową ofertę sklepu).

 

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail biuro@tisto.pl lub telefonicznie 534 603 475, celem ustalenia kolejnych kroków.

 

Pozasądowa droga rozstrzygnięcia sporu

 

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.